Stäudds historia

Lite historia om området Stäudd

För tre fyra hundra år sedan hette området Stegudden som senare blev Steudd och idag Stäudd.

Namnet kommer troligen av att det fanns en vik av Mälaren som låg där åkern är i dag, man steg i land här och fraktade varor till byarna i södra Munktorp.

Marken ägdes av gårdarna i Hogsta by.

I början av 1800 talet fanns det ett torp under Hogsta och på 1860-70 talet kom det bosättare dit. Det blev Torsviken och Karlsvik och dess nybyggare var torpare och fiskare. Det bedrevs fiske i fyra generationer.

1913 köptes den första tomten på Stäudd för fritidsboende för 100 kr och blev kallad Marieudd. Den tillhör i dag Stäudds förening. År 1914-1915 köptes två tomter kallade för Stegudden 1 och Stäudd 1. Dessa ligger på Berguddens område.

På 1920 talet kom de första stugägarna och började bygga på vårt område. För att ta sig hit så kom man med roddbåt.

På 50 och 60 talet började bönderna alltmer att hyra ut mark till fritidsboende och 1968 köptes marken och det bildades en ekonomisk förening. Vid denna tid fanns varken el eller vatten på området. Elen kom och senare gick ett antal husägare samman och borrade brunnar.

År 1986 planlades området, tomterna friköptes och Galtens Samfällighetsförening bildades. Samtidigt sålde föreningen nio tomter för att finansiera kostnaderna för planläggningen. På vårt område har senare tillkommit småbåtshamn, badplats, gatubelysning, föreningsstugan och pumphus.

Området består av tre föreningar med ca 100 talet fastigheter i Galtens Samfällighetsförening, Stäudd Samfällighetsförening och Berguddens ekonomiska förening.

Stäudd   2011

Anita Björkroth