Info om föreningen

Vi som bor här

Föreningen består av 37 friköpta fastigheter, belägna från vår anslagstavla och ner till sjön. Knappt ett tiotal är fasta boende, övriga är fritidshus. De flesta har sitt fasta boende i Köping, Västerås eller Hallstahammar. I området ingår också grönområden som vi äger och vårdar gemensamt.

Dricksvatten

Vi har två djupborrade brunnar, båda belägna uppe på berget på Lyckliga vägen. I anslutning till dessa finns pumphus. Brunnarna har tillräckligt flöde för allt hushållsvatten av god kvalitet. Vi vattnar inte med dricksvattnet i trädgårdarna. De flesta har sjövattenpumpar för detta ändamål.

 Hamnen

Småbåtshamnen anlades 1986 och renoverades 2002 då varje fastighet fick en båtplats. Det finns även ett par gästplatser. Hamnen är grund och inloppet trångt och därför får endast mindre motorbåtar plats.

Båtarna tas upp på hösten och forslas till respektive ägares tomt.

Varje båtplatsinnehavare ska hålla undan vattenväxter på och omkring sin plats, även under bryggan och i hamnkanten. Man ansvarar även för ens boj blir tvättad vid upptagningen.

OBS. Vid årsmötet 2017 beslöts det att ingen får låna/hyra ut båtplats i föreningens hamn.

Om vi använder bilen för att forsla saker till båten eller badet parkerar vi den på vändplanen som finns 20 m österut. Betongramp där man kan backa ned med båtsläp för iläggning och upptagning av båt finns.

Badplatsen

Den lilla sandstranden ligger ca 100 m sydväst om hamnen där det också finns också en gräsplan för solbadare. Viktigt är att inte skräpa ned på badplatsen, allt vi tar med dit tar vi också med oss hem. Vi tar också stor hänsyn till dem som bor intill badet.

Husdjur

Föreningen har inga särskilda ordningsregler för våra fyrbenta familjemedlemmar, förutom att hunden badar kopplad vid båtrampen vid hamnen. Hänsyn och förnuft är vad som gäller, så naturligtvis tar vi upp avföringen efter våra hundar. Tänk också på att alltid ha hunden kopplad.

Föreningsstugan och förrådet

I föreningsstugan hålls våra möten, lokalen kan också lånas av medlemmarna för fest eller för övernattning. I anslutning till lokalen finns även ett förråd för gräsklippare och virke. Det finns även ett förråd på Lugna vägen där föreningens maskinella utrustning förvaras.

Gemensamma arbetsdagar

För att värna och underhålla föreningens gemensamma tillgångar har vi ett antal gemensamma arbetsdagar från vår till höst där varje fastighet bidrar med arbetskraft, kvinna eller man. Vi är indelade i arbetslag med teamledare.

Alla ska delta på ett eller annat sätt på dessa arbetsdagar. Har du förhinder meddelar du din teamledare och kommer överens om en annan arbetsdag. Det är viktigt att alla hjälps åt för att vårt område ska se fint och välvårdat ut.

Trädgårdsavfall och sopor

Får vi skrymmande trädgårdsavfall kan vi lägga det längst ut på udden vid hamnen, där vi har vår Majbrasa sista april. Under tiden 1/5 – 15/8 lägger vi inget avfall där utan då får vi köra det till kommunens miljöstation.

Brännbart är inte stora trädstubbar, plast, gummi, järnskrot, färgburkar eller isoleringsmaterial.

Några andra rishögar ska inte läggas på föreningens grönområden.

Soptunnorna ansvarar varje husägare själv för. Grönt kärl för endast brännbart och brunt för matavfall. Har du egen komposttunna ska den vara godkänd (råttsäker). I övrigt sorterar vi och kör själva till kommunens miljöstation.

Vi undviker att elda på området allt enligt kommunens miljöförordning.

Gemensamma festligheter

Av tradition firar vi gemensam Valborg och Midsommar. Vid Valborg är det majbrasa vid hamnen och traditionsenlig sång. Midsommar ordnas tillsammans med Stäuddföreningen och då kläs stången på förmiddagen. Sedan tågar vi gemensamt till ängen vid Stäuddföreningen för stångresning och lekar för barnen.

Ibland ordnas också försommarfest och höstfest.

Hur bestämmer vi om området

Vi har årsmöte i april då det tas beslut om årsavgifter, styrelse, anskaffning och investering eller annat som rör föreningen. Varje fastighet har en röst.

Däremellan är det styrelsen som sköter förvaltningen, arbetsdagar och aktiviteter m.m. Allt enligt föreningens stadgar.

Styrelsen

Se  sidan för styrelsen

Avgifter

Enligt beslut på årsmötet 2017 beslöts att höja medlemsavgiften i Galtens förening till 3000 kronor per år, lika för alla i föreningen. Syftet är att bygga upp en beredskap för oförutsedda utgifter samt kommande projekt.

Avgiften ska vara inbetald senast 31 maj på bankgiro 5412-4102

En förutsättning för den låga avgiften är allt arbete i föreningen sker med ideella insatser.

Ibland finns det behov av större investeringar, då kan det bli aktuellt med extra utdebitering enligt beslut av föreningsstämman.

Vi betalar också avgift till Hogsta-Afhulta Vägsamfällighet.

Vägarna

Vägarna inom vår förening börjar vid vår anslagstavla på Östra Sjövägen, och sköts av oss. Alla våra vägar plogas vintertid.

För alla vägar i vår förening gäller att köra sakta (20 km). Tänk på att det är många barn som cyklar och leker på våra vägar. Vi parkerar våra bilar på våra egna tomter eller i direkt anslutning till dessa. Tänk på att inte blockera vägarna.

Får vi många gäster kan man parkera i anslutning till Galtens Klubblokal.

Hogsta-Afhulta Vägsamfällighetsförening ansvarar för grusvägarna som börjar vid Furberga från Köpingshållet och Sörby från Munktorps hållet.  Vägarna går ner till Afhulta och Stäudd.

I vägföreningen är alla fastigheter i de tre stugföreningarna medlemmar samt alla som bor utefter vägarna. Finansieringen sker genom medlemsavgifter från alla (differentierad avgift) och genom stadsbidrag. Vägföreningen kallar till arbetsdag (snökäppar inför vintern m.m.) för att hålla kostnaderna nere.

Alla vägar sladdas och saltas sommartid och plogas på vintern. Tänk på att grusvägarna inte är rallyvägar, grus är dyrt.

Ansvar och hänsyn

Om grannen har gäster och vistas utomhus startar vi inte gräsklipparen eller trimmern.

Behöver det röjas utanför den egna tomten gör vi det själva.

Har ni förslag eller frågor kontakta då gärna någon i styrelsen eller skriv ned förslaget och lägg lappen i postlådan som sitter på föreningsstugan.

Än en gång varmt välkomna till vår förening och hoppas att ni ska trivas!

Ansvarig för hemsidan: Britt-Heléne Källander