Vägar

Ansvarar för väghållningen inom området. Gäller även stigar.

Teamledare: Granlund

Övriga: L-G Carlsson, S-O Pettersson