Anläggning och VA

Ansvarar för vattenförsörjning, dräneringar och övriga markarbeten.

Teamledare: Lindbom

Övriga: Holmqvist (stf teamledare), Björkroth, Nyberg