Båt

Föreningen äger en roddbåt som våra medlemmar kan låna i ett dygn i taget.

Om problem uppstår tar du kontakt med Ulf Hedman eller Anita Björkroth