Galtens Bankgiro

Galtens Samfällighetsförening

Bankgironummer:  5412-4102

Årsavgiften i föreningen uppgår för närvarande till 3 000 kr för alla medlemmar. Avgiften inbetalas på bankgiro nr 5412-4102 senast 31 maj.