Galtens Bankgiro

Galtens Samfällighetsförening

Bankgironummer:  5412-4102

Årsavgiften i föreningen år 2016 är för fritidsboende 2000 kr och för fastboende 2300 kr. Avgiften inbetalas på bankgiro nr 5412-4102 senast 31 maj.