Hamn

Ansvarar för bommar och bojar (höst och vår), lånebåten, badplatsen, löpande underhåll bryggan, bryggmöblerna.

Teamledare: Gustafsson

Övriga: Andersson, Byrinder, Hedman