Gräs och maskiner

Gräs

Ansvarar för gräsklippning på hamnplanen, vid badplatsen och längs vissa vägrenar.

Teamledare: Nettelbladt

Övriga: Nilsson, Lethenström

 


Maskiner

Ansvarar för underhåll och service på föreningens grönytemaskiner.

Teamledare: Nettelbladt

Övriga: Nilsson, Lethenström