Bygg och snickeri

Ansvarar för föreningens byggnader. Även byggnadernas inredning och i fallet gamla pumphuset utsortering och ordningshållande av materielen

Teamledare: Hammarlund

Övriga: Åberg, Tapper, Wallén, Milic