Support

Bistå alla övriga team med support. Klubbhusets skötsel inne: städas 2 ggr per år.

Teamledare: Marie Palmborg, Anita Björkroth
Övriga: samtliga kvinnliga medlemmar