Grönytor

Grönytor A

Ansvarar för slybekämpning och grästrimning i område A.

Teamledare: Hansson

Övriga: Alnestig, Källander, Törnér


Grönytor B

Ansvar likt Grönytor A fast i område B.

Teamledare: H-E Carlsson

Övriga: Aitamurto, Bernegard, Dragovski, Gunnarsson, Löfberg


Grönytor C

Ansvar likt Grönytor A fast i område C.

Teamledare: Palmborg

Övriga: Malmberg, P Pettersson, Sahlgren, Holm