Galtens styrelse

Styrelsen 2018

Ordförande: Magnus Källander

Kassör: Bengt Andersson

Sekreterare: Nicholas Ryderås

Ledamot: Ronny Henriksson

Ledamot: Martin Gunnarsson

Suppleant: Peter Alnestig

Suppleant:  Anders Karlsson

E-posta styrelsen: galtensstyrelse@gmail.com

Ansvarsområden

Ordförande

 • Årlig planering
 • Kallelser till samtliga möten
 • Uppdatera all information
 • Leda och fördela föreningens arbete
 • Webbredaktör

Ekonomi

 • Föra godkänd redovisning och operativt hantera intäkter/kostnader
 • Redovisa årsresultat samt kommande budgetförslag
 • Dokumentationsansvar

Sekreterare

 • Föra protokoll på styrelsemöten och skicka till ordförande 7 dagar efter mötet. Ordförande skickar sen ut protokollen.
 • Dokumentationsansvar

Ledamot

 • Ansvara för all information till medlemmar när det gäller årsmöte, sommarprogram och teamfördelning
 • Uppdaterad medlemsförteckning, båtplats, anslagstavlor
 • Inbjudan till Midsommar, Arbetsdagar, Valborg
 • Välkomna nyinflyttade

Suppleanter 

 • ersätter styrelsemedlemmar vid behov