Nytt från Styrelsen

E-posta styrelsen: galtensstyrelse@gmail.com 

Vi finns även på Facebook: Vårt paradis – Stäudd

För årsmötesprotokoll, klicka här.


Vi vill påminna föreningens medlemmar om att information från Köpings kommun angående VA-frågan finns på kommunens hemsida: https://koping.se/boende-miljo-och-trafik/vatten-och-avlopp/norra-malarstranden.html. 


Styrelsen vill skicka ut en påminnelse att vara varsam om vårt gemensamma dricksvatten. Det får inte användas till bevattning av trädgård och dylikt.

Bryggan och båtplatser ägs av föreningen. Galtens medlemmar har tillgång till en plats var.

Innehavaren av båtplatsen ansvarar för att det hålls rent från näckrosor, sjögull m.m. samt ansvarar för sin boj, att den blir tvättad vid upptagningen.

OBS. Vid årsmötet 2017 beslöts det att ingen får låna/hyra ut båtplatser i föreningens hamn.

Medlemsavgiften i Galtens förening uppgår för närvarande till 3000 kronor per år, lika för alla i föreningen. Avgiften ska årligen vara inbetald senast 31 maj på bankgiro 5412-4102.

 

Styrelsen