Nytt från Styrelsen

E-posta styrelsen: galtensstyrelse@gmail.com 

Vi finns även på Facebook: Vårt paradis – Stäudd

För årsmötesprotokoll, klicka här.


Vi vill påminna föreningens medlemmar om att information från Köpings kommun angående VA-frågan finns på kommunens hemsida: https://koping.se/boende-miljo-och-trafik/vatten-och-avlopp/norra-malarstranden.html. 


Styrelsen vill skicka ut en påminnelse att vara varsam om vårt gemensamma dricksvatten. Det får inte användas till bevattning av trädgård och dylikt.

Bryggan och båtplatser ägs av föreningen. Galtens medlemmar har tillgång till en plats var.

Innehavaren av båtplatsen ansvarar för att det hålls rent från näckrosor, sjögull m.m. samt ansvarar för sin boj, att den blir tvättad vid upptagningen.

OBS. Vid årsmötet beslöts det att ingen får låna/hyra ut båtplatser i föreningens hamn.

Enligt beslut på årsmötet beslöts att höja medlemsavgiften i Galtens förening till 3000 kronor per år, lika för alla i föreningen. Syftet är att bygga upp en beredskap för oförutsedda utgifter samt kommande projekt.

Avgiften ska vara inbetald senast 31 maj på bankgiro 5412-4102

Vi vill samtidigt påminna att namn och telefonnummer till samtliga medlemmar ligger på föreningens hemsida.

Om ni önskar att dessa uppgifter borttages ber vi er att kontakta styrelsen.

Styrelsen


30 april: Valborgsfirande vid båtbryggan. Start 20.00.


Välkomna till årets första arbetsdag, 28 april klockan 09.00-12.00. Efter arbetsdagen grillar vi korv och fikar.

Välkomna till årsmöte den 28 april klockan 15.00 i Klubbhuset.